Latihan Kemahiran Sosial (Social Skills Training) – Mohd Bakri Mat Hussin

PENGENALAN

Dalam beberapa kes, kesan yang paling buruk daripada gangguan psikologi dan mental adalah kesannya terhadap aspek sosial kehidupan. Manusia adalah makhluk sosial dan berkembang maju pada interaksi dengan orang lain. Tanpa ini, kemurungan (depression) dan pengasingan (isolation)  tidak dapat dielakkan, yang membawa kepada akibat yang lebih buruk kepada kesihatan mental seseorang.

APAKAH KEMAHIRAN SOSIAL?

Kemahiran sosial adalah tingkah laku, lisan dan bukan lisan, yang kita gunakan untuk berkomunikasi secara berkesan dengan orang lain. Kemahiran sosial terdiri  daripadada budaya, kepercayaan dan sikap seseorang manusia. Seseorang yang menggunakan kemahiran sosial untuk berinteraksi secara berkesan dengan rakan-rakan, keluarga, rakan sekerja dan orang yang tidak dikenali dikatakan mempunyai kecekapan sosial.

BEBERAPA CONTOH KEMAHIRAN SOSIAL IALAH:

 • Hubungan mata (eye contact) dengan orang lain dalam perbualan
 • Tersenyum apabila berjumpa  orang
 • Berjabat tangan ketika bertemu seseorang
 • Menggunakan nada yang betul dan jumlah suara yang sesuai
 • Menyatakan pendapat kepada orang lain
 • Tanggapan bagaimana orang lain berasa dan menunjukkan empati
 • Tindak balas emosi yang sesuai (cth menangis apabila sesuatu yang menyedihkan berlaku; ketawa apabila seseorang mengatakan sesuatu yang lucu)

SIAPA YANG BOLEH MENDAPAT MANFAAT DARIPADA SSTYANG DIKELOLA OLEH JURUPULIH CARAKERJA?

SST digunakan untuk individu yang didiagnosis dengan gangguan mental atau psikologi tertentu dan yang gejala melibatkan fungsi sosial terganggu. Walau bagaimanapun, sesiapa yang mahu meningkatkan kemahiran sosial mereka dan keyakinan sosial boleh mendapat manfaat daripada psikoterapi ini.

GANGGUAN UTAMA YANG DISERTAI DENGAN DISFUNGSI SOSIAL IALAH:

 • autisme
 • Schizophrenia
 • gangguan kebimbangan sosial Social anxiety disorder  )atau fobia social( social phobia)

Adalah penting untuk ingat bahawa, walaupun SST boleh menjadi sangat berkesan dalam membantu orang belajar kemahiran yang diperlukan, terdapat  beberapa asas sebab-sebab mengapa orang yang mengalami kesukaran sosial dan ini juga perlu dirawat, sama ada dengan ubat atau rawatan psikoterapi

Rajah di bawah akan membantu menjelaskan perkara ini. Anak panah mewakili tanda-tanda yang memberi kesan negatif antara satu sama lain:

 

SST UNTUK REMAJA DAN DEWASA

SCHIZOPHRENIA

 • Salah satu defisit teras skizofrenia adalah kemerosotan kognitif, termasuk ingatan kerja, penyelesaian masalah dan perhatian. Bersama-sama dengan gejala psikotik, ini membuat ramai pesakit skizofrenia mempunyai masalah untuk bersosial terutama dalam komuniti. Oleh itu, latihan yang sangat berstruktur perlu disusun untuk merawat  pesakit. Setiap kemahiran dipecahkan kepada bahagian yang lebih kecil untuk menjadikannya lebih mudah bagi pesakit untuk ingat dan lanjutan.

Program kemahiran sosial untuk pesakit skizofrenia adalah berdasarkan gejala negatif atau afektif mereka. Kemahiran sosial umum memberi tumpuan kepada adalah:

 • Hubungan mata: sangat penting ketika perbualan atau diskussi  kerana jika hubungan mata tiada sewaktu perbualan ini menunjukan pesakit itu tidak ada focus dan perhatian.
 • Tersenyum: Orang dengan skizofrenia cenderung untuk telah diratakan tindak balas emosi dan muka disebabkan oleh kesan sampingan ubat mereka. Belajar bagaimana untuk memberi senyuman mudah boleh membuat semua perbezaan.
 • Menunjukkan tindak balas emosi yang sesuai:  gejala negatif skizofrenia adalah jawapan yang tidak sesuai dalam situasi sosial (cth ketawa bila orang lain yang serius dan sebaliknya). SST bertujuan untuk melatih pesakit skizofrenia untuk mengiktiraf apabila ketawa adalah sesuai dan apabila mereka perlu serius.
 • Mengekalkan perbualan: Mengetahui bagaimana untuk bertanya dan menjawab soalan-soalan, memberi dan menerima pujian.
 • Mendengar: Dalam usaha untuk bertindak balas kepada orang lain adalah penting untuk mendengar dengan berkesan. SST mengajar bagaimana untuk mendengar secara aktif kepada orang lain.

 

MOHD BAKRI MAT HUSSIN, OCCUPATIONAL TEHRAPIST,UMMC

 

[This article belongs to The Malaysian Medical Gazette. Any republication (online or offline) without written permission from The Malaysian Medical Gazette is prohibited.]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box