Aplikasi Android Malaysian Medical Gazette/The Malaysian Medical Gazette Android App – Dr. Hidayatul Radziah Ismawi

Malaysian Medical Gazette direka khas sebagai laman sesawang sumber informasi kesihatan yang boleh menjadi rujukan segenap lapisan masyarakat. Pakar perubatan dari pelbagai latar belakang yang menulis tentang isu-isu kesihatan semasa merupakan keunikan dan kekuatan disebalik laman sesawang ini. Pasukan Malaysian Medical…